lodochkin: (pic#8126457)
Несколько важных моментов, которые мне нужно хорошо запомнить.

1.
Подробный и понятный текст о личных границах, физических и психологических, и как их защищать.

2.
О поведении людей, не руководствующихся в своем поведении нравственными правилами.
Основное, что (мне) нужно запомнить отсюда:

"Итак, БЕЗнравственное поведение – это утилитарное поведение и в нравственных ситуациях, и в утилитарных ситуациях. Потому что нравственные основания человек не использует ни в каких ситуациях – или потому что их у него нет, или по каким-то другим причинам. 

Если их не завезли, то это вопрос отдельный, как правило, связанный с дефектами воспитания или развития; так бывает.

Если их завезли, причины по которым человек кладет папку «нравственность» в дальний ящик, могут быть, навскидку, следующими.
- Человек играет в покер по Берну, причем знает не все масти в колоде. И не знает никаких других игр. 
- Человек несносен, потому что ему плохо. Так бывает в состоянии предзаболевания, тяжелой акклиматизации, вялотекущего воспалительного процесса, залившего аутотоксинами весь организм под крышечку, в ситуации серьезного переутомления – короче, в любой ситуации, в которой нравственные оценки недоступны просто потому что самоощущение не позволяет до них дотянуться. Во всех перечисленных случаях человек может поступить безнравственно просто потому что у него нет сил на нравственный выбор. 
-Человек рожден и вырос в Империи и намерен делать что-то новое для себя и окружающих; а поскольку в папке «нравственность» у него по условию лежит в основном мораль, он откладывает всю папку, чтобы не спотыкаться. И не пользуется никакими нравственными основаниями даже тогда, когда ему нужно делать нравственный выбор. Потому что считает, что годных у него нет"
.

А дальше - внешние признаки этого самого вялотекущего воспалительного процесса:

Read more... )
lodochkin: (скепсис)


Morbidus and the sea monster, Jean of Wavrin, Recueil des croniques d’Engleterre. France, N. E. (Lille?) and Netherlands, S. (Bruges), c.1470-1480.

[мимо]

Jul. 9th, 2014 04:40 pm
lodochkin: (рука)
тень земли на спокойный город изгнания
падает как поднимается как говорит
музыка остальное к ней твои запечатаны уши
темным разделом, раздетым вечерним ножом
-
вчерне набросан исход золотистые фибулы
море склонилось как на гравюре чутко
сладостный новый дом из мертвых улиток
строит упрямый гвидо
-
кланяется кавальканти легкий как нож
долгий как тесто замешан под кипарисом
в общем все остальное его движение
мимо
-
издали моросит шевелится месяц
толстое время римский запас бумаги
ослик как море смирный прядет ушами
это за нами
lodochkin: (чашка)
слово дня - ВОРОХОБНЯ (дякувати прекрасному Семкову)
lodochkin: (чашка)
"Важливим центром суперечок був і театр, бо вважали, що й він, як і трансвестити, втілює тогочасні руйнівні сили та сприяє їм - унаслідок своєї пов'язаності з перевдяганням у вбрання протилежної статі і самим цим перевдяганням. Існувала, наприклад, загальна культурна занепокоєність, породжена театральним наголосом на штучності, виступом у чужій подобі, виконуванні ролей. Силу тієї занепокоєності можна почасти виміряти, розглянувши діапазон заперечень, спрямованих проти театру як осередку, що розхитував метафізичну непорушність.

Почнімо з акторів, бо вважають, що вони підточують, що ідентичність та місце індивіда були функцією того, чим, по суті, і був індивід, - того, яким створив його Господь. Висновком з уявлення про дану Богом природу і долю було те, що нічого визначеного такою могутньою волею не можна і не слід змінювати. Ще гіршими були постійні зміни; за словами одного сатирика, скандал, пов'язаний з актором, полягав не так у тому, що, граючи, він приховував своє справжнє Я, як радше в тому, що він не мав ніякого Я, окрім того, яке він грав: "Закон учинив мудро, оголосивши його шахраєм і волоцюгою, бо головна його сутність - щоденне ошуканство... Його [професія] складається з усіх природ, усіх темпераментів, усіх професій". Пов'язування тут актора і волоцюги має важливе значення. Обидва мандрували світом і не мали над собою господаря, інколи обидва підлягали дії тих самих законів про волоцюг (і навпаки, актор міг бути королівським слугою, - цікавий приклад внутрішнього протиставлення). І актор, і волоцюга порушували застиглість, фіксованість, і то не тільки тому, що не мали сталого житла, а й тому, що не мали ідентичності, яка в ієрархічному суспільстві була, по суті, визначена місцем індивіда в цьому суспільстві. Крім того, був ще один зв'язок між волоцюгами, людьми, що не мали господаря, й акторами: за повідомленнями деяких спостерігачів, театри майже буквально пов'язували їх, будучи "місцем зустрічі для всіляких приблуд, людей, що не мали господаря, злодіїв... змовників та інших нероб і паскуд" (Chambers, Elizabethan Stage. - IV. - P. 322). Ми знову бачимо ту саму занепокоєність: соціальна стабільність вирішальною мірою залежить від людей, що лишаються такими, якими вони є (ідентичності), там, де вони є (місця), і роблять те, що робили завжди (професії). Коли волоцюга здибує актора, дві беззаконні ідентичності поєднуються.

Така тривога з приводу несталої ідентичності була притаманна не тільки театрові, бо й суспільство та політика загалом теж мали певний театральний вимір, що його Ґрінблат називає "театралізацією культури". Ренесансні монарші двори були пов'язані з театральністю в тому розумінні, що їм були властиві і маска, й театральна саморепрезентація, тоді як настанови з двірського етикету та підручники етикету пропонували "об'єднану риторику Я, певну модель формування штучної ідентичності" (Renaissance Self-Fashioning. - P. 162). Прикидання було, звичайно, необхідним і у сфері realpolitik, реальної політики. Театр правив за взірець, неперервне дослідження виконання ролей, що мало таке важливе значення для соціальної рухливості, привласнення й успішного застосування влади. Звідси випливає, що характерний для п'єс за доби королеви Єлизавети та короля Якова наголос на самому житті як на процесі гри був не тільки театральною проекцією; світ трактували як сцену, життя як штучну гру й т. ін.; то були ідеї, що їх театр як передавав культурі, так і запозичав у неї. Луїс Монтроуз назвав один цікавий наслідок такої ситуації: "Якщо світ - це театр, а театр - це образ світу, тоді, відображуючи свою власну штучну гру, драма відображувала природу" (Montrose. Purpose of Playing. - P. 57)".

Джонатан Долімор, Сексуальне дисидентство, 420-422.
lodochkin: (чашка)
дыхание долго настойчиво как удав
изустный грабитель царь вавилонский впотьмах
по следу его канитель из стеклянных птиц
и жажда земли где побег прирастает вниз

уключины стены мы в них неустанно скрипим
потайные восторги вещей происходят мимо
вот эта кастрюля она как лукавый бобер
вот эта ложка вечерний усталый прибор

вот этот подзорный шкаф
за ним притаился я
всегда быть убитым вильгельмом судьба моя
и небо стоит одинокое словно зов
только половник ныряет среди облаков
lodochkin: (рука)
трепетный кабачок
lodochkin: (философический меркурий)

барахтаюсь в языке, терпении, замешанном тесте.

 

месите-месите.

 

обнаружилось: есть действия, которые открывают доступ к пустоте. например, те, которые включают режим ожидания. (театральное упражнение - ожидание слова, звука - из себя, из воздуха). действие, с которого включается ожидание действия, своего или чужого.
вот это тесто - сытное весьма.

 

месите-месите.

lodochkin: (философический меркурий)


глухой романтизм продолжается в самых внезапных местах.
тяжко. (тянется).

lodochkin: (философический меркурий)

засыпающий Саша - это совершенно особенная ээ... модальность (телефон подсказывает - мимо дальность) бытия.
Саша засыпает - я за ним записываю.
Вот, например:

 

из влажного залива ли
влюбленные валлийцы
вылавливали валенки,
влекомые волной?

 

велась ли ловля весело?
скрипел ли ялик веслами?
и, главное, впоследствии
велик ли был улов?lodochkin: (философический меркурий)

улей грудной
надколотая раковина с целым морем, тоже грудная

 

спокойно, спокойно.


lodochkin: (философический меркурий)

беспорядочное смешенье
дня бродячего с исправленьем
дня раскованного с мешком
кто идет за тобой с клюкою мимо города за рекою
мимо дома, в ветре пустом?

 

кто идет за тобой прозрачный черновой древоточно стачанный
тоже полый совсем как ты
деревянная страсть сухая
ловкий крен до нижнего края
за которым сырые листы

 

тень лица как сонная карта 
меркнут руки сомкнулись латы 
пуст губной как река изгиб 
сквозь бумагу гудит броженье
встреча плавится жжет  свеченьем
собирательным и тугим


lodochkin: (дым)
у тебя было сорок земель
тучных пастбищ веселых портов
десять пар железных сандалий
и в общем всё
растворяется голос как паутина
царствия твоего
я вываливаюсь со стуком
по рукам и ногам немой

деревья стоят тяжелые как гимназисты
свинцовые дети для бурных рек и болота
молчание невыносимое как орешник
плоды его твёрды но очень полезны для мозга

у терпения есть города
и селенья с упрямыми лбами
все выстроены в ожидании
камень на камне
ты мелом отмечен -
немолчным отчетливым словом
пустота у него в середине поющий корень

пустота у него в середине стрелковый полк
ты стоишь перед ним
беззаботный и смирный царь
держишь воздух собой и время и потолок
и слепое море как раковину на плечах
lodochkin: (философический меркурий)

Есть что-то очень... ээ... милое - вот иначе не скажу - в том, чтобы читать одновременно "Моби Дика" и "Тристрама Шенди". такие игривые англосаксонские дядьки.

lodochkin: (Default)
тем временем Саша на другом конце комнаты продолжает писать музыку.
вот.

post

Mar. 5th, 2014 06:15 pm
lodochkin: (ноги)
Оригинал взят у [livejournal.com profile] heart_s_growing в post
***

шел по улице трамвай
как часы
шел и отражался
в крупных шарах росы

и как эссе
"свобода от собеседника"
ехали все в нём --
и вдруг словА
в соприкоснувшихся головах:

-- я люблю тебя как линзу собирающую мир
-- а я лодка, и собака вздрогнув спит, а бЕрег -- вон

проехали дом
у него на стене
бабочка разъединять
крылья раздумала
и не ходила -- думала:

"вес
дня
весь
день,
может, и не меняется,
но его огненное ядро
движется --
так в деревне
дождик бьёт в перевёрнутое ведро"

на трамвайной остановке
спал на лавке человек
выставив колени
и с таким лицом --
как если бы ему снились радуга над колодцем
и брат с отцом

"я тебя люблю -- как линзу, собирающую мир"
"лодка уткнулась
в берег: собака скачет
и кругами, кругами ловит холмы, лес, хвост"
lodochkin: (улитки грустные)
как хорошо сказал Саша, информационная война - тоже война: в ней уже есть свои контуженные, покалеченные и убитые напрочь.
lodochkin: (философический меркурий)

Антихрист, сидящий на радуге.
XIV в.

Profile

lodochkin: (Default)
жизнь и приключения дионисия лодочкина

December 2014

S M T W T F S
  123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 08:28 pm
Powered by Dreamwidth Studios