lodochkin: (чашка)
"Важливим центром суперечок був і театр, бо вважали, що й він, як і трансвестити, втілює тогочасні руйнівні сили та сприяє їм - унаслідок своєї пов'язаності з перевдяганням у вбрання протилежної статі і самим цим перевдяганням. Існувала, наприклад, загальна культурна занепокоєність, породжена театральним наголосом на штучності, виступом у чужій подобі, виконуванні ролей. Силу тієї занепокоєності можна почасти виміряти, розглянувши діапазон заперечень, спрямованих проти театру як осередку, що розхитував метафізичну непорушність.

Почнімо з акторів, бо вважають, що вони підточують, що ідентичність та місце індивіда були функцією того, чим, по суті, і був індивід, - того, яким створив його Господь. Висновком з уявлення про дану Богом природу і долю було те, що нічого визначеного такою могутньою волею не можна і не слід змінювати. Ще гіршими були постійні зміни; за словами одного сатирика, скандал, пов'язаний з актором, полягав не так у тому, що, граючи, він приховував своє справжнє Я, як радше в тому, що він не мав ніякого Я, окрім того, яке він грав: "Закон учинив мудро, оголосивши його шахраєм і волоцюгою, бо головна його сутність - щоденне ошуканство... Його [професія] складається з усіх природ, усіх темпераментів, усіх професій". Пов'язування тут актора і волоцюги має важливе значення. Обидва мандрували світом і не мали над собою господаря, інколи обидва підлягали дії тих самих законів про волоцюг (і навпаки, актор міг бути королівським слугою, - цікавий приклад внутрішнього протиставлення). І актор, і волоцюга порушували застиглість, фіксованість, і то не тільки тому, що не мали сталого житла, а й тому, що не мали ідентичності, яка в ієрархічному суспільстві була, по суті, визначена місцем індивіда в цьому суспільстві. Крім того, був ще один зв'язок між волоцюгами, людьми, що не мали господаря, й акторами: за повідомленнями деяких спостерігачів, театри майже буквально пов'язували їх, будучи "місцем зустрічі для всіляких приблуд, людей, що не мали господаря, злодіїв... змовників та інших нероб і паскуд" (Chambers, Elizabethan Stage. - IV. - P. 322). Ми знову бачимо ту саму занепокоєність: соціальна стабільність вирішальною мірою залежить від людей, що лишаються такими, якими вони є (ідентичності), там, де вони є (місця), і роблять те, що робили завжди (професії). Коли волоцюга здибує актора, дві беззаконні ідентичності поєднуються.

Така тривога з приводу несталої ідентичності була притаманна не тільки театрові, бо й суспільство та політика загалом теж мали певний театральний вимір, що його Ґрінблат називає "театралізацією культури". Ренесансні монарші двори були пов'язані з театральністю в тому розумінні, що їм були властиві і маска, й театральна саморепрезентація, тоді як настанови з двірського етикету та підручники етикету пропонували "об'єднану риторику Я, певну модель формування штучної ідентичності" (Renaissance Self-Fashioning. - P. 162). Прикидання було, звичайно, необхідним і у сфері realpolitik, реальної політики. Театр правив за взірець, неперервне дослідження виконання ролей, що мало таке важливе значення для соціальної рухливості, привласнення й успішного застосування влади. Звідси випливає, що характерний для п'єс за доби королеви Єлизавети та короля Якова наголос на самому житті як на процесі гри був не тільки театральною проекцією; світ трактували як сцену, життя як штучну гру й т. ін.; то були ідеї, що їх театр як передавав культурі, так і запозичав у неї. Луїс Монтроуз назвав один цікавий наслідок такої ситуації: "Якщо світ - це театр, а театр - це образ світу, тоді, відображуючи свою власну штучну гру, драма відображувала природу" (Montrose. Purpose of Playing. - P. 57)".

Джонатан Долімор, Сексуальне дисидентство, 420-422.
lodochkin: (ноги)
"...ибо всегда в те моменты, когда земля чувствует усталость, особую важность приобретает мир игры - театр, мода и танец"
Стефан Цвейг
lodochkin: (ноги)

Театровед Павел Руднев о терапевтическом свойстве театра, принципах искусства и театре жестокости.

Какие основные доктрины и положения Арто формируют современный театр? Как заставить искусство влиять на жизнь? Для чего был создан театр жестокости? И в чем заключается главная цель театра? Об этом рассказывает кандидат искусствоведения Павел Руднев.

Profile

lodochkin: (Default)
жизнь и приключения дионисия лодочкина

December 2014

S M T W T F S
  123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Syndicate

RSS Atom

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 08:29 pm
Powered by Dreamwidth Studios